Privacyverklaring

van Imagro Keuradvies

Privacyverklaring

van Imagro Keuradvies

Tarieven

Imagro Kleuradvies hecht aan een goed beheer van persoonlijke gegevens van haar klanten.  Uitgangspunt daarvoor is de privacyverklaring en de nieuw Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Privacyverklaring Imagro Kleuradvies

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Imagro Kleuradvies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Imagro Kleuradvies, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Imagro Kleuradvies verstrekt. Imagro Kleuradvies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Imagro Kleuradvies gegevens nodig heeft

Imagro Kleuradvies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Imagro Kleuradvies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit persoonlijke dienstverlening op het gebied van kleuradvies.

Hoe lang Imagro Kleuradvies gegevens bewaart

Imagro Kleuradvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Imagro Kleuradvies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Imagro Kleuradvies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Imagro Kleuradvies gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Imagro Kleuradvies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Imagro Kleuradvies bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Imagro Kleuradvies te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Imagro Kleuradvies heeft hier geen invloed op.

Imagro Kleuradvies heeft Google geen toestemming gegeven om via Imagro Kleuradvies verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@imagrokleuradvies.nl. Imagro Kleuradvies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Imagro Kleuradvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Imagro Kleuradvies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Imagro Kleuradvies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Imagro Kleuradvies op via: info@imagrokleuradvies.nl.

Het domein: www.imagrokleuradvies.nl is een website van Imagro Kleuradvies.
Imagro Kleuradvies is als volgt te bereiken:

Postadres: Bronlanden 20, 9753 KT in Haren
Vestigingsadres: Bronlanden 20 in Haren
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02089127
Telefoon: 06 153 566 51
E-mailadres: info@imagrokleuradvies.nl